medezeggenschapsraad - De Regenboog-De Wingerd

Ga naar de inhoud

medezeggenschapsraad

leerlingenraad   -   ouderraad   -   medezeggenschapsraad
MR-leden
Mhr. R. de Braal
namens ouders
(voorzitter)
Mw. E. D'haen
namens het personeel
(secretaris)
Mhr. H. de Groot
namens ouders
Mw. I. Dieleman
namens ouders
Mw. V. Inghels
namens het personeel
Mw. E. Freijser
namens het personeel
Wat doet de MR?
Via de Wet Medezeggenschap op Scholen is de medezeggenschap van ouders en medewerkers op scholen geregeld. Dit houdt in dat ouders en medewerkers mee praten en beslissen over belangrijke onderwerpen. In de MR zijn de medewerkers en ouders vertegenwoordigd.
De MR heeft twee soorten bevoegdheden:

  • Instemmingsrecht
  • Adviesrecht

De wet geeft exact aan bij welke onderwerpen welke bevoegdheden horen.
De MR heeft ongeveer zes keer per schooljaar overleg met de directie over allerlei zaken. De onderwerpen variƫren van alle formele zaken waarvoor advies of instemming van de MR nodig is, tot bijpraten over wat leeft in de school en bij de ouders. De vergaderingen zijn openbaar, dus als u een vergadering bij wilt wonen, dan kan dat. Neem dan contact op met de voorzitter of secretaris.

Heeft u vragen of op/aanmerkingen? Dan kunt u altijd contact opnemen met de MR.
contact
stuur de MedezeggenschapsRaad een e-mail.
Locatie Madame Curiestraat 25
4532 LJ  Terneuzen
+31 (0)115 620 065
Locatie Leeuwenlaan 19
4532 AC  Terneuzen
+31 (0)115 696 816
Terug naar de inhoud